Seneste Udsendelser

 

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING

 

TV Kolding afholder sin ordinære generalforsamling

Mandag den 13. marts 2017 kl. 17.30 i TV Koldings lokaler Bredgade 18 6000 Kolding.

Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning

5. Godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse af budget

6. Fastsættelse af Kontingent for hver medlemsgruppe

7. Indkomne forslag – herunder vedtægtsændringer.

8. Valg til bestyrelsen (1 repræsentant fra hver medlemsgruppe. Er på valg hver år)

9. Valg af bestyrelses-suppleanter (1 repræsentant fra hver medlemsgruppe. Er på valg hver år)

10. Valg af revisor

11. Valg af revisorsuppleant

12. Eventuelt

På valg er følgende.

Bestyrelsen:

Fra private: Thorben Lundø –

Fra Erhverv/foreninger: Edvard Køhrsen

Suppleanter til bestyrelsen.

Fra private: Jane Terp

Fra Erhverv/foreninger: Claus Mortensen

Revisor. Ole Stampe

Revisor sup. Henning Buch

Der vil være kaffe og vand til fremmødte

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer der har betalt kontingent for 2017.

Tilmelding til generalforsamlingen senest den 6. marts 2017 på:

Email: klaus@tvkolding.dk

Tlf. 75533733

Mvh

Bestyrelsen